010 - 30 31 30 1 info@idc-academie.nl

In september start de Opleiding tot re‑integratiecoach

Evidence based en verzorgd door:
Chivo - kennisinstituut voor vitaliteitid Plein - netwerk van re-integratieprofessionals

Ben je professional in een mensgericht beroep en overweeg je de overstap naar het re-integratievak te maken? Dan is de post-HBO opleiding tot Re-integratie Professional van id Plein en Chivo misschien iets voor je. Als re-integratieprofessional kun jij het verschil maken voor mensen die langdurig zijn uitgevallen uit het arbeidsproces. Door hen weer perspectief te bieden op een nieuwe baan en praktische ondersteuning te geven bij het vinden daarvan, draag je enorm bij aan hun welzijn en geluk.

De vraag naar vakkundige re-integratieprofessionals is groot, en het is een ideale baan voor professionals die zowel mensgericht als resultaatgericht willen werken.

Het beroepsprofiel

Als re-integratieprofessional ben je coach, procesbewaker en arbeidsmakelaar in één. Je begeleidt mensen die een nieuwe beroepsrichting gaan kiezen, belemmeringen moeten overwinnen waar ze eerder tegenaan liepen, en dan daadwerkelijk die stap naar een nieuwe baan gaan maken. Tegelijkertijd houd je het belang van de opdrachtgever goed in het oog: de werkgever die een zieke medewerker een nieuwe kans wil bieden, maar ook zorg heeft dat het dossier poortwachterproof is. Of de uitkeringsinstantie die er naar streeft mensen zo snel mogelijk weer zelfstandig aan het werk te krijgen. De re-integratieprofessional weet effectief en empathisch de balans te vinden tussen de belangen van alle partijen.

Doelgroep van de opleiding

Deze opleiding is speciaal ontworpen voor mensen die reeds een HBO- opleiding hebben afgerond en/of een aantal jaar werkervaring hebben op HBO-niveau in een mensgericht vak. Minimaal 3 jaar ervaring in het begeleiden van mensen is wenselijk. Denk aan richtingen als loopbaanbegeleiding, HR, intercedenten, vitaliteitscoaching, toegepaste psychologie, arbeidsbemiddeling, jobcoaching, sociaal werk, of maatschappelijk werk.

Opzet van de opleiding

De opleiding bestaat uit drie modules, die je in staat stellen om de best beschikbare aanpak voor elke individuele case te ontwikkelen. In de module Veranderkunde haken we aan op je persoonlijke ervaring, en voeden we je met actuele wetenschappelijke inzichten over gedragsverandering, motivatie, veerkracht, en begeleidingskunde. De module re-integratiekunde geeft je kennis over de regelgeving en hoe die in praktijk te brengen. En in de slotmodule praktijkvoering komen beide domeinen samen en ga je er zelf mee aan de slag.

Lesvorm en studiebelasting

We passen verschillende opleidingsvormen toe. Er zijn 15 contactdagen. Ter voorbereiding of recapitulatie kun je videoinstructies volgen. Daarnaast zijn er online leermodules en huiswerkopdrachten. In de praktijkmodule werk je daadwerkelijk aan een aantal trajecten en de totale studiebelasting bedraagt 10 tot 20 uur per contactdag.

Kosten

De kosten van de opleiding bedragen € 1975 per module, of € 4950 voor de gehele opleiding (inclusief BTW). Er kunnen vrijstellingen gegeven worden voor ervaren re-integratieprofessionals met meerdere jaren praktijkervaring. Vitaliteitscoaches die een opleiding bij Chivo hebben gevolgd, kunnen de eerste module overslaan.

In 2023 is er nog STAP budget beschikbaar. Helaas is die in de laatste twee termijnen alleen beschikbaar voor door OCW erkende opleiding en komt deze nieuwe opleiding, daar niet voor in aanmerking. Of deze regeling een opvolger krijgt, is nog niet bekend.

Unieke samenwerking tussen id Plein en Chivo

De opleiding is ontwikkeld door id Plein en Chivo. Sinds 2000 timmert id Plein aan de weg als landelijke speler in de re-integratiebranche. De jarenlange ervaring met re-integratietrajecten voor het UWV, gemeenten en werkgevers, resulteert in een schat aan praktische ervaring en kennis.
Chivo verzorgt beroepsopleidingen over coaching met een sterke focus op vitaliteit, fitness en leefstijl. Daarbij worden de meest recente inzichten van de wetenschap vertaald naar praktische handvatten.

id Plein en Chivo vonden elkaar vanuit onze gemeenschappelijke ambitie om te werken met goed onderbouwde methodieken en modellen, en de constatering dat het werkveld van re-integratie, coaching, hr en vitaliteit nog veel te veel gedomineerd wordt door pseudowetenschap en wensdenken. Met deze opleiding leiden we een nieuwe generatie re-integratieprofessionals op die vakkundig, empatisch, kritisch, evidence based, en dus effectief invulling geeft aan het vak.

De opleiding is modulair van opzet. Elke module bestaat uit 5 trainingen , die met tussenpozen van twee weken gegeven worden. Voorafgaand aan elke training bereid je je voor met video-instructies en opdrachten. Erna krijg je meestal huiswerkopdrachten mee.

Module Veranderkunde

Om doelen te bereiken moet er iets veranderen en vaak is dat de mens zelf. Hoe mensen veranderen en belangrijker nog, die verandering volhouden, is een onmisbare competentie voor re-integratie. In deze module draait het om de kerndimensies van vitaliteit: motivatie, energie en veerkracht. Wetenschappelijke theorie over wat mensen drijft en praktische vaardigheden in hoe je dit kunt gebruiken voor re-integratie krijg je in deze module aangereikt middels een concreet en flexibel systeem. De module is ontworpen door psychologen en vitaliteitskundigen volgens de meeste recente inzichten in de wetenschap, en vertaald naar de praktijk. De module veranderkunde wordt verzorgd door Chivo.

Module re-integratiekunde

In de module Re-integratiekunde geven we je de kennis en de tools om re-integratietrajecten van A tot Z uit te voeren. We richten ons daarbij op re-integratie 2e spoor (in het kader van de Wet verbetering Poortwachter), en re-integratie voor uitkeringsgerechtigden (UWV en gemeenten). Het motto van id Plein is: Doen wat werkt, weten wat werkt. Daarom richten we ons in deze vijf trainingsdagen op strategieën die theoretisch goed onderbouwd zijn, maar ook bewezen effectief in de dagelijkse praktijk. Het is zowel een oefening in kritische (zelf-)reflectie als een praktisch gerichte methode, waarin ervaringsleren centraal staat. Een professional behoort kritisch naar het eigen functioneren en de gehanteerde methodes te blijven kijken. De referentie daarbij is de eigen ervaring, die periodiek getoetst wordt aan wetenschappelijke kennis.

Module praktijkvoering

De modules Veranderkunde en Re-integratiekunde combineren theorie met praktijk, zodat er een solide fundament ontstaat van kennis en vaardigheden. Dat fundament wordt in de module Praktijkvoering verder uitgehard door middel van casuïstiek waarin trajecten van A to Z worden uitgewerkt en geoefend. Er wordt geen nieuwe stof meer geïntroduceerd. Op deze wijze komen eventuele hiaten in eigen kennis en vaardigheden aan het licht met de ruime kans om deze nog aan te vullen. Men leert sneller situaties inschatten, zodat er effectiever gereageerd kan worden. Het oefenen van gesprekken en het schrijven van plannen staat centraal. De casussen doorlopen verschillende stadia, zodat men goed voorbereid de markt betreedt.

De eerstvolgende training start in september 2023, waarna elke twee weken een trainingsdag is gepland. De live bijeenkomsten vinden plaats in Driebergen. In overleg kunnen sommige sessies via een zoom-verbinding worden bijgewoond.

Module 1 – Veranderkunde

Persoonlijke identiteit

za 30-09-2023

10:00-13:15

Sociale identiteit

za 14-10-2023

10:00-13:15

Weerbaarheid

za 28-10-2023

10:00-13:15

Veerkracht

za 11-11-2023

10:00-13:15

Samentrekken en casuistiek

za 25-11-2023

10:00-13:15

Module 2 – Re-integratie

Re-integratie voor uitkeringsgerechtigden

za 06-01-2024

10:00-13:15

Re-integratie spoor 2 en 3

za 20-01-2024

10:00-13:15

Jobcoaching

za 03-02-2024

10:00-13:15

Evidence Based werken voor re-integratieprofessionals in de praktijk

za 17-02-2024

10:00-13:15

EBP per fase: Intake, diagnose, gedragsverandering, arbeidstoeleiding

za 02-03-2024

10:00-13:15

Module 3 – Praktijkvoering

Praktijkvoering

za 16-03-2024

10:00-13:15

Praktijkvoering

za 30-03-2024

10:00-13:15

Praktijkvoering

za 13-04-2024

10:00-13:15

Praktijkvoering

za 27-04-2024

10:00-13:15

Praktijkvoering

za 11-05-2024

10:00-13:15

Als je de volledige opleiding volgt, kun je direct aan de slag als re-integratieprofessional. Er is op dit moment veel vraag naar vakkundige Spoor 2 en re-integratieprofessionals. De kosten voor de volledige opleiding bedragen € 4950 inclusief studiemateriaal, inclusief BTW. Volg je losse modules, dan betaal je € 1975. Om met losse modules toch het eindcertificaat te verkrijgen, zal er een diploma beoordeling of EVC toets plaatsvinden.

 

Hier kun je je aanmelden voor de opleiding. Na aanmelding ontvang je een bevestiging van je inschrijving en de factuur.

Wil je eerst meer informatie, vraag dan de brochure aan. of zet je zelf op de verzendlijst om geïnformeerd te blijven wanneer nieuwe opleidingen starten.

Aanmeldformulier

 

VAKkunst Én wetenschap

Een professional die diens vak verstaat beschikt over kennis, kunde en weet dit op kunstige wijze toe te passen. Elke casus is uniek en de kunst is altijd om wetenschappelijke theorie te vertalen naar de praktijk. Wij hebben daarom de theorie vertaald naar een flexibel raamwerk met praktische handvatten, zodat je op maat en verantwoord de mens die voor je zit kunt begeleiden. Zoveel mensen, zoveel smaken en elke casus kan dus anders zijn, maar wat niet veranderd is dat het meesterschap vereist!

Aanmelden

Belangrijke data:

Start module veranderkunde – 30 september 2023
Start module re-integratiekunde – 6 januari 2024
Start module praktijkvoering – 16 maart 2024

Lesdagen en -tijden

Zaterdagen van 10:00 – 13:15 u

Contact

telefoon

010 – 30 31 30 1

mail

info@idc-academie.nl

Adres voor de trainingen

Hoofdstraat 69
3971 KD Driebergen-Rijsenburg